Základní teze – princip


Základní myšlenkou, na níž celé EFT staví, je tzv. „objevné prohlášení“:

„Příčinou všech negativních pocitů je porucha v energetickém systému těla.“

Kdo ví, jak funguje tělo a mozek, nepodceňuje význam správného přenosu elektropotenciálů. Zde je však míněn ještě jiný energetický systém těla, ten, který zná a využívá tradiční čínská medicína už cca 5 tisíc let. Jde o neviditelné dráhy, po nichž se rozlévá životní síla a energie tak, jako krev v cévách. Existence těchto drah je dnes už i exaktně dokázána, ale i kdyby ne, pět tisíc let nepřežívá učení, které by nemělo dlouhodobě empiricky ověřenou základnu.

Základním problémem tedy podle EFT logiky není to, že se vám v životě přihodí něco nepříjemného – konečně, kolik lidí by na stejnou situaci dokázalo zareagovat s rozvahou a klidem, a nebo se dokonce v téže situaci i od plic rozesmát!

Máte-li však ve svém energetickém systému nějakou poruchu, stáváte se nadbytečně citlivými vůči určitým druhům situací, reagujete negativním pocitem: trápíte se, bojíte, litujete nebo vztekáte.

Snaha tyto nepříjemné pocity zatlačovat do pozadí nebo nějak „dospěle“ překonávat většinou vzbuzují efekt stlačené pružiny: nějakou chvíli to vydržíme, ale pak, často v nejméně vhodnou chvíli, dochází k vystřelení pružiny nepředvídatelným směrem – výbuchu emocí na nejméně chtěném místě.

EFT naopak počítá s tím, že vyrovnáme-li narušení v našich energetických „obvodech“, přecitlivělost na určitý druh situací zmizí, a problém, jehož existenci určujeme a vytváříme pouze my sami, zmizí s ní.

Dosahuje toho stimulací energetických drah – meridiánů, které jsou shodné s akupresurními body, jak je zná klasická čínská medicína, spolu s emocionálním zaměřením na situaci, která nám naše narušení připomněla.

Stimulace se provádí buď přímým poklepem konečky prstů u standardního postupu EFT Klepání, nebo mentálním zaměřením v případě Zástupného EFT Klepání. Není tedy třeba jakékoliv speciální vybavení, ani není takové působení bolestivé nebo jinak nepříjemné.