Můj příběh a jak jsem potkala EFT


Když jsem se poprvé setkala s termínem „EFT“, referoval mi o něm důvěryhodný přítel Jirka. V té době se mi zdála moje realita šťastná a pohodová (Bůh ví, že jenom proto, že jsem se za dlouhá léta stala přebornicí v zakopávání nepříjemných emocí a myšlenek pod koberec), a nějak se v sobě vrtat a cosi pojmenovávat a řešit jsem neměla vůbec chuť.

Ani ne za rok však můj osobní život prošel zemětřesením. Roční dcerka, druhé dítě na cestě, a do našeho pohodového života vstoupila v okovaných botách milenka mého tehdejšího muže.

Nemusím asi rozepisovat, že to pro mě byla těžká doba. Bez přehánění jsem myslela na to nejčernější.

Najednou se mi však při procházce vybavila slova onoho přítele o EFT.

Vedena nevysvětlitelnou jistotou, že tohle bude moje spása, jsem doma hned sedla k internetu a našla vše, co se o EFT na českých stránkách dalo získat. Nebylo toho pravda mnoho, ale i ta troška se mi zdála mimořádně účinná! Jak se ale dozvědět všechno to ostatní?

Jelikož jsem věděla, že metoda přišla z USA, otevřela jsem i anglicky psané stránky. Prakticky hned jsem narazila na  http://www.emofree.com. Jde o web autora této metody, ing.Garyho Craiga, kde zdarma poskytuje asi 200 A4 textu, jak postupovat při EFT Klepání.

Nemám spočítáno, kolik hodin se svými dvěma malými dětmi v zádech jsem strávila překladem tohoto vědecky pojatého rozsáhlého návodu z těchto stránek – trvalo to nejméně půl roku denodenní práce.

Nejprve jsem samozřejmě všechno vyzkoušela na sobě. Nadšená z dokonalého nástroje, který mi proměnil život od základů, jsem celý návod šířila všemi směry…a zjistila, že je příliš obsáhlý a pro běžného čtenáře tak „složitý“, že ztratí chuť pustit se do hlubšího studia.

Množily se prosby o pomoc a vysvětlení od těch, kterým přeložený text k práci nestačil.

Začala jsem tedy s nabytými znalostmi a praxí sama na sobě poznenáhlu pomáhat svým blízkým a přátelům.

Ze všech stran jsem slýchala díky, protože se mimo veškerou pochybnost ukázalo, že drtivá většina lidí opravdu NENÍ SCHOPNA bez systematického vedení poznatky z překladu originálního Návodu ing.Cariga uplatnit dostatečně efektivně na to, aby je výsledky motivovaly k další práci, i když by taková práce přinesla dotyčnému výhledově mnoho dobrého.

Poté, co mě začali oslovovat s žádostí o pomoc i neznámí lidé, kteří se o EFT a mém pojetí práce dozvídali od přátel a blízkých, jsem si uvědomila, kolik lidí potřebuje pomoc. Kolika lidem, kterým jejich dušička už dávno nepřipomíná uklizený pokojíček, by bylo potřeba tuto metodu přiblížit a co možná nejsrozumitelněji předat!

Vím sama nejlépe, jak bezútěšné a dotěrné může nitro člověka být, jak umí okrádat o osvěžení z klidného spánku i soustředění v těch chvílích, kdy bychom chtěli být bdělí.

A i když už se mi dnes díky EFT zdá, že se celý ten příběh stal někomu jinému a nevyvolává ve mně žádné nepříjemné emoce, stále si pamatuji, jak hrozná a bezvýchodná se mi tehdy zdála každá minuta.

Možná se v podobné situaci nacházíte vy sami, nebo někdo z vašich blízkých. Pokud je pravda ta druhá část, můžete udělat ten zázrak, který pro mě před lety udělal přítel Jiří – i když jsem o tom tehdy ještě nevěděla – a předat pouhou informaci, že EFT existuje, dál.

Možná i jim se ta chvíle zpětně bude zdát jako okamžik, kdy jejich potíže začaly brát za své, a vaše zpráva jako požehnání z nebe.