Ceník


Konzultace:

Cena za hodinové sezení je 500,-.

Překročí-li sezení tuto dobu, je cena adekvátní skutečné délce sezení (např. za hodinu a půl 750,- Kč atd.).

V případě osobního sezení se platí hotově.

V případě sezení přes Skype je nutno uhradit cenu za sezení předem na účet 1016788124/6100.

E-book:

Cena za elektronickou knihu činí 199,-Kč.