Jak s EFT na fobie


Drazí přátelé.

Většina z nás se k EFT dostává proto, že řešíme více či méně běžné obavy a strachy. Strachy, které nám sice život znepříjemňují, ale dokážeme je jakž takž ovládnout rozumem.

Existují však úzkosti a obavy, které tento obecný rámec překračují, a jsou známy jako fobie. Jde o panický strach ze zvířat, věcí či situací a pokud se jedinec, který určitou fobií trpí, setká se svým spouštěčem, vyvolává to u něj celou řadu nejen emocionálních, ale také velmi tělesných příznaků jako je bušení srdce, zrudnutí v obličeji, zpocené dlaně a zrychlený dech, o ztrátě akceschopnosti v daném okamžiku ani nemluvě. Je jasné, že pokud např. trpíte fobií na živočichy, kteří se u nás nevyskytují (například se nepřiměřeně obáváte útoku žraloka), jde o problém nepříjemný, ale v podstatě  pouze při výběru destinace na dovolenou. Pokud vás však sevře hrůza pokaždé, když spatříte například běžného pavouka, jde už o fobii, která dokáže život omezit dost citelně, protože se se svým spouštěčem strachu můžete setkat doslova na (nebo spíše „v“) každém rohu. Další text bude zaměřen především na fobie na určité živočichy, protože u většiny fobií na situace (fobie z létání, xenofobie atd.) je původ strachu i středně zkušenému praktikovi EFT docela zřejmý a hledání příčinné události většinou nebývá tak obtížné. Fobii na zvířata však často nelze vystopovat tak snadno, protože mnoho z nás nikdy nezažilo konkrétní útok pavouka, a i když jsou některé přírodovědné pořady velmi naturalistické a normálnímu člověku přijde zvětšený záběr požírání potravy hmyzem nebo plazem odpudivý, ke vzniku fobie sám o sobě většinou nestačí.

Z hlediska EFT je užitečné zpracovat nejprve jasné fyzické příznaky, protože jejich síla zpravidla znemožňuje zaměřit se detailněji na původ fobie jako takové. Začneme tedy Klepáním na „I když mám pocit, že při pohledu na pavouka mi přestává hrůzou bít srdce, přesto se mám rád a všímám si překvapivého faktu, že mi srdce vlastně ještě ani jednou bít doopravdy nepřestalo ;)….I když cítím při pohledu na pavouka horkost ve tvářích a jsem nabuzený na útěk nebo útok, přesto se přijímám, protože moje reakce vznikla z dobrého důvodu chránit mě před nebezpečím…I když cítím, jak povrchní a mělký je můj dech, kdykoliv se s tím mým strašákem setkám, přesto se mám rád a i mělké dýchání k přežití na chvíli viditelně stačí….;)“ Netřeba zdůrazňovat, že ke každé z výše uvedených frází Nastavení by mělo náležet nejméně jedno Kolečko Klepání. Neusilujeme o jedno „maratonové“ Kolečko, kterým by se vyřešila celá základna problému naráz, především proto, že by se účinnost postupu rozplizla a dobré výsledky oslabily nebo vytratily úplně.

Poté, co se postižený člověk (možná, že my sami) dokáže na téma „pavouk“(nebo jakýkoliv jiný spouštěč jeho fobické reakce) bavit poněkud klidněji, je užitečné začít se vyptávat, jaké vlastnosti u živočicha člověka souženého fobií děsí: nečekaná rychlost pohybu u pavouků, schopnost hada ležet nepozorován a pak bleskurychle zaútočit, neslyšnost pohybu dokonalého zabijáka hlubin – žraloka, atd. I na tyto Aspekty Klepeme dle zásad EFT, dokud se jejich síla neoslabí nebo zcela nezmizí: „I když mi běhá mráz po zádech při pomyšlení, jak neuvěřitelně rychle pavouk běhá, protože se bojím, že když se rozběhne, tak před ním nedokážu utéci, přesto si uvědomuju, že bych musel běžet pozpátku, aby mě taková malá věc vůbec kdy dohnala….I když mám strach, že nikdy nemohu být dost ostražitý před hadem ležícím v trávě, protože to je jeho taktika, čekat nepozorován a číhat na podobného chudáka, jako jsem já, přesto se si uvědomuji, že protože had nemá nohy, hlasitě dupat jako já nemůže, ani kdyby chtěl…I když nikdy nevím, odkud se to šedé nebezpečí objeví, protože žralok je ve svém prostředí dokonalým pánem a já proti němu nemám šanci, přesto si uvědomuji, že bez hluku se ve vodě pohybují i ty nejmenší býložravé rybičky a není to žralokova vina, že ani on žádné hlasivky jako tygr nemá…“

Nadále je užitečné zjistit, zda dotyčný věří, že se pavouci/hadi/hlodavci… vyznačují nějakými lidskými vlastnostmi. Můžete se například dozvědět, že pavouci jsou zákeřní, protože číhají na oběť ze zálohy, žraloci bezcitní, protože jim vůbec nevadí, že oběť jejich řady zubů rozervou na kusy, hadi krutí, protože svým jedem nedávají své potravě žádnou „druhou šanci“ atd.

A tady to začíná být zajímavé. Samotné Klepání na tyto personifikované projevy zvířat nemusí být často tak účinné, jak bychom si přáli. Zato jsem se osobně opakovaně setkala s tím, že jmenovaná lidská vlastnost sehrála zásadní úlohu v nějakém velmi intenzivním zážitku fobického člověka, nejčastěji v relativně časném mládí. V takovém zážitku VŮBEC NEMUSÍ FIGUROVAT ZVÍŘE, ze kterého má dospělý člověk později panický strach! Naopak, často jde o zážitky v těch nejběžnějších kulisách rodinného prostředí či o výchovné etudy nebo zkušenost s jednáním učitele nebo kolektivu školy nebo jiného dětského společenství. Důležité je, že tato zkušenost velmi přesně kopíruje všechny rysy toho, co v dnešní době člověka na spouštěči jeho fobické reakce děsí. Např.nečekanost útoku, zákeřnost jednání protistrany, drtivost útoku nebo záludné působení jedu, který „rozkládal“ dotyčnému psychiku dlouho poté, co byl „uštknut“ jedovatými, byť zdánlivě poklidně pronesenými slovy, atd.

Objeví-li se taková Událost, je po jejím zpracování Technikou Příběhu neb Traumatu (vyučuji na osobních sezeních) náhle zcela odstraněna nebo alespoň citelně oslabena i fobie na zvíře nebo situaci. Náhle je pryč, jako by ji někdo vygumoval.

Pracujete-li, ať už u sebe nebo někoho blízkého, s fobií na cokoliv, doporučuji vám proto odstoupit od dogmatického nahlížení na možnou příčinu a zapátrat v širších vodách. Jako u všech problémů v dospělosti, i zde platí, že příčinnou Událostí hodnou odklepání byla s největší pravděpodobností velmi banální, zdánlivě nevinná situace, kterou ovšem v důsledku osobního povahového spektra nebo citlivé fáze vývoje, v níž se s ní jedinec setkal, dotyčný vnímá jako zcela zásadní a vyvozuje z ní o sobě a o světě jako takovém svoje soukromé „Pravdy“, jimiž se později řídí celý jeho svět i jeho chápání. Je vyzkoušeným faktem, že se podle nich dokonce i svět chová k němu.

Zkušenost ukazuje, že odklepat takové silné zdrojové Události má pak na jedince dalekosáhlé, neuvěřitelně osvobozující účinky, často šokujícím způsobem překračující hranice očekávaného. Mnohokrát jsem byla vděčným svědkem toho, jak po jediné vyrušené negativní zkušenosti začne člověk přistihovat sám sebe, jak náhle dokáže prosazovat sám sebe i svoje zájmy nenásilně a zdravě v situacích, kdy se dříve krčil vzadu, nebo jak dokáže přijímat nové výzvy i navzdory tomu, že si i nadále mentálně uvědomuje svůj strach z neúspěchu. Ten ho však již více neovládá.

A co vy? Trpíte nějakým „neopodstatněným“ strachem z čehokoliv?

Budu ráda, pokud mi necháte komentář níže pod článkem nebo soukromě na dotazy@naucteseeft.cz : )

Krásné jarní dny, Vaše Magda Zavřelová

Leave a comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *