Měsíční archív: Duben 2017


Drazí přátelé. Většina z nás se k EFT dostává proto, že řešíme více či méně běžné obavy a strachy. Strachy, které nám sice život znepříjemňují, ale dokážeme je jakž takž ovládnout rozumem. Existují však úzkosti a obavy, které tento obecný rámec překračují, a jsou známy jako fobie. Jde o panický […]

Jak s EFT na fobie